DOFINANSOWANIE UE ALFA Ubezpieczenia

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

„Centrum Szkoleń i Ubezpieczeń Alfa Sp. z o.o. realizuje projekt pt.
„Podniesienie konkurencyjności CSU Alfa poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego
wspierającego proces zarządzania multiagencją”

Wartość projektu: 409 221,00 PLN
Wartość dofinansowania: 199 620,00 PLN

„Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.