RODO ALFA Ubezpieczenia

Drogi Użytkowniku,

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Tobie kilka informacji:

Przede wszystkim zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Tobie w związku z RODO praw. Chcemy również dostarczać Tobie jak najlepiej dopasowane treści marketingowe.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest ALFA Ubezpieczenia Sp. z o.o. , z siedzibą w Katowicach (40-596), przy ul. Wincentego Pola 6/4, NIP: 634-27-31-632,

oraz jako multiagencja ubezpieczeniowa działająca na podstawie przepisów ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, która wskazuje, że agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego (art. 7 ustawy z dnia Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1154 o działalności pośredników ubezpieczeniowych) jesteśmy Procesorem Danych Osobowych.

Uważa się, iż agent działający w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela tj. przygotowanie oferty, wystawienie polisy itp. jest w świetle przepisów tzw. Procesorem Danych Osobowych tj. nie występuje on jako administrator danych osobowych np. numerów pesel, danych o miejscu zamieszkania, pobytu, informacji o chorobach itp. W tym zakresie Administratorem Twoich danych są Towarzystwa Ubezpieczeniowe.

Cel przetwarzania danych przez ALFA Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Jako administrator danych wykorzystujemy dane osobowe tylko na podstawie zgody klienta w celu przygotowania oferty polisy na kolejny okres lub w celu przypomnienia o płatnościach, ratach, a także końcu polisy. Są to działania obsługowe wykorzystujące dane takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres oraz adres mailowy. W tym zakresie klient musi wyrazić zgodę.

Klient ma prawo w każdym momencie poprosić o usunięcie jego danych z systemu multiagencji ALFA Ubezpieczenia Sp. z o.o., co jest jednoznaczne, iż nie wyraża zgody na kontakt w sprawie odnowienia polisy lub jakichkolwiek innych działań obsługowych.

Jako procesor dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, jak również działań posprzedażowych takich jak: kontakt z klientem w sprawie wznowienia, przypomnienie o płatnościach, przedstawienie oferty itp.

Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz w celach marketingowych na podstawie wyrażenia stosownych zgód, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2015 r. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Dane podlegają profilowaniu w celu przedstawienia Tobie najbardziej korzystnej i dopasowanej do Twoich preferencji oferty. Dokonywania analiz, które pozwolą udoskonalać nasze usługi i maksymalnie personalizować komunikację. Zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, w tym wykrywania ewentualnych nadużyć.

Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Ciebie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.