UBEZPIECZENIA KATOWICE ALFA Ubezpieczenia
Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe obejmują zarówno ubezpieczania domów, nieruchomości jak i przedmiotów wartościowych oraz wszelkich ruchomości.

Ubezpieczenie domu i majątku

Jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń na rynku.
W najprostszym wariancie obejmuje mury, elementy stałe oraz budowle. W bardziej rozbudowanych pakietach chroni dodatkowo ruchomości oraz rzeczy wartościowe, a nawet zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością cywilną w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie majątkowe dla firm

Ubezpieczenie chroniące majątek firm. Ze względu na swoją elastyczność nadają sie zarówno dla firm już istniejących jak i dla tych co dopiero zaczynają swoją działalność. Ubezpieczeniem można objąć majątek firmy od kradzieży, pożaru i innych zdarzeń losowych.

Dodatkowo ubezpieczenie może chronić firmę przed roszczeniami finansowymi oraz utratą płynności finansowej.